Diệu Sắc Thân Như Lai

Giới thiệu pháp tướng Diệu Sắc Thân Như Lai

Diệu Sắc Thân Như Lai có hình tướng giống như A Di Đà Phật, mặc áo cà sa, ngồi kiết già trên tòa hoa sen nghìn cánh, mắt hiền từ nhìn chúng sinh. Tay trái năm ngón tay giơ thẳng, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tay phải ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhau tạo thành vòng khuyên, ba ngón tay còn lại giơ thẳng, lòng bàn tay hướng về phía trước.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch và sự thù thắng của Diệu Sắc Thân Như Lai

Diệu Sắc Thân Như Lai là một vị trong số 7 vị Du già diễm khẩu Như Lai. Mỗi khi làm Du già diễm khẩu, nhất định phải xưng tán 7 vị Như Lai này, thỉnh 7 vị Như Lai gia trì.

Vị thứ nhất là Nam Mô Bảo Thắng Như Lai. Nếu nghe danh hiệu của Bảo Thắng Như Lai có thể khiến cho những trần lao nghiệp hỏa của chúng sinh đều được tiêu diệt. Nếu có các thiện nam, thiện nữ trụ trong Bồ Tát thừa, người nghe thấy danh hiệu Chánh Đẳng Chánh Giác Bảo Thắng Như Lai Ứng Cúng và có thể xưng niệm thọ trì thì người ấy có thể sinh ra đủ loại phúc uẩn.

Vị thứ hai là Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai. Nếu nghe thấy danh hiệu Ly Bố Úy Như Lai có thể khiến chúng sinh thường được an lạc, vĩnh viễn xa rời những kinh sợ, được thanh tịnh vui vẻ. Nhờ xưng niệm danh hiệu Ly Bố Úy Như Lai mà được gia trì, có thể khiến mọi ma và tất cả khủng bố đều bị tiêu diệt, rời xa đạo ngạ quỷ.

Vị thứ ba là Nam Mô Quảng Truyền Thân Như Lai. Nếu nghe danh hiệu Quảng Truyền Thân Như Lai có thể khiến cho chúng sinh ngạ quỷ bị nghiệp lửa chích vào họng ngừng thiêu đốt, thân thể được mát mẻ dễ chịu, đồ ăn thức uống ăn được tiếp nhận có mùi vị cam lộ. Nhờ được gia trì do xưng niệm danh hiệu Quảng Truyền Thân Như Lai mà có thể khiến cho yết hầu của ngạ quỷ mở rộng ra, những thức ăn được bố thí sẽ khiến chúng được mặc sức ăn uống no nê.

Vị thứ tư là Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, sự nghiêm trang thù thắng của Ngài là số một ở thiên thượng nhân gian.

Vị thứ năm là Nam Mô Đa Bảo Như Lai. Nếu nghe danh hiệu Đa Bảo Như Lai có thể khiến chúng sinh có đầy đủ tài bảo, hài lòng như ý, được hưởng thụ vô tận. Nhờ được gia trì do xưng niệm danh hiệu Đa Bảo Như Lai mà có thể phá trừ được tất cả ác nghiệp keo kiệt từ nhiều đời đến nay, và có được phúc đức viên mãn.

Vị thứ sáu là Nam Mô A Di Đà Như Lai. Nhờ được gia trì do xưng niệm danh hiệu A Di Đà Như Lai mà có thể vãng sinh Tây phương Cực Lạc thế giới, hóa sinh hoa sen, nhập vào địa bất thoái chuyển.

Vị thứ bảy là Nam Mô Thế Gian Quảng Đại Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như Lai. Nếu nghe danh hiệu của Thế Gian Quảng Đại Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như Lai có thể có được 5 loại công đức:

1. Là số một trong các thế giới;

2. Đắc thân Bồ Tát đoan nghiêm thù thắng;

3. Uy đức quảng đại vượt qua tất cả thiên ma ngoại đạo, như mặt trời chiếu thế hiện trên biển lớn, công đức cao ngút trời;

4. Đắc đại tự tại, luôn được như ý, tựa như chim bay trên bầu trời không có chướng ngại;

5. Đắc đại trí huệ quang minh kiên cố, thân tâm sáng trong như ngọc lưu li.

Mỗi một vị Như Lai đều có rất nhiều pháp lực, nhưng Diệu Sắc Thân Như Lai thì chuyên trách quản bộ phận này, đó chính là khiến thân thể bạn cực kì khỏe mạnh, nhan sắc cực kì vi diệu, tướng mạo giống như thiên nhân, giống như thiên nhân có sắc thân tuyệt diệu trang nghiêm thù thắng. Diệu Sắc Thân Như Lai có pháp lực rất lớn.

Kinh điển nói: “Chúng Phật tử, nếu nghe danh hiệu Diệu Sắc Thân Như Lai có thể khiến không bị xấu xí, có đầy đủ mọi căn tốt, tướng đẹp viên mãn, thù thắng đoan nghiêm, thiên thượng nhân gian, luôn là số một. Nhờ được gia trì do xưng niệm danh hiệu Diệu Sắc Thân Như Lai mà có thể phá bỏ mọi hình tướng xấu xí của ma quỷ, có được đầy đủ sắc tướng tốt đẹp.

Diệu Sắc Thân Như Lai là một vị Như Lai như thế nào?

Ngài có thể khiến người có tứ chi không vẹn toàn lại có được đầy đủ, và bản tướng vốn có của người này là như thế nào thì phải cần đến Diệu Sắc Thân Như Lai giúp họ may vá lại, tổ hợp lại thành diệu sắc thân, vì thế mà gọi Ngài là Diệu Sắc Thân Như Lai. Đây là một điểm quan trọng. Nếu không có Diệu Sắc Thân Như Lai thì thân thể họ không toàn vẹn, sắc thân không đầy đủ, thậm chí linh hồn cũng không vẹn toàn, tất cả mọi thứ đều không vẹn toàn. Cho nên phải nhờ có Diệu Sắc Thân Như Lai đến đàn thành mới có thể giúp cho họ tổ hợp lại, để họ được thanh tịnh qua lửa, ăn uống no nê, sau đó giúp cho họ vãng sinh đến Phật quốc thanh tịnh. Trong lễ Du già diễm khẩu có 7 vị Như Lai, và mỗi vị có nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ của Diệu Sắc Thân Như Lai chính là tổ hợp lại thân thể của một người thành một sắc thân mới, trở thành một hồn ma vi diệu, vãng sinh đến Phật quốc tịnh thổ.

Diệu Sắc Thân Như Lai có biến hóa vô cùng. Như Lai phóng ra ánh sáng thất bảo, chiếu đến chúng sinh cõi âm, rất nhiều chúng sinh âm gian được ánh sáng thất bảo của Diệu Sắc Thân Như Lai chiếu đến xong thì bất luận là ở đạo ngạ quỷ, ở đạo địa ngục, ở đạo súc sinh có hình tướng không đẹp, hoặc là không hoàn chỉnh đầy đủ, có khuyết tật, thì đều được biến thành vô cùng trang nghiêm, trang nghiêm giống như Trời Người. Lúc này vì họ đã được thanh tịnh rồi nên mới có thể vãng sinh Phật quốc. Danh hiệu Diệu Sắc Thân Như Lai có mấy tác dụng như vậy. Sau này, khi muốn làm siêu độ rất lớn thì cần có thêm lệnh bài của Diệu Sắc Thân Như Lai.

Thủ ấn của bản thân Diệu Sắc Thân Như Lai là tay phải kết thủ ấn thuyết pháp, tay trái là thủ ấn vô úy, hai tay để thẳng ở trước ngực, đây chính là thủ ấn của Diệu Sắc Thân Như Lai. Chú ngữ của Ngài là “Namo Surupaya Tathagata Ya.

Trong khi viết sách, Liên Sinh Hoạt Phật từng nhắc đến em trai của mình vì tình cảm mà trở thành ma tự sát. Nó theo mẹ tôi đến nơi ở của tôi ở Mĩ, một đêm hiện thân ba lần, thỉnh cầu tôi chữa trị cho cổ họng của nó.

Liên Sinh Hoạt Phật đã dùng mật pháp của Diệu Sắc Thân Như Lai, nhờ sự trợ giúp của khí mà giúp em trai mình, họng của nó đã có thể phát ra âm thanh, không ngờ sau đó có thể hồi phục, điều này thật sự rất vi diệu.

Sau khi sự việc này lan truyền đi thì đã làm xôn xao ma giới. Rất nhiều ma tự sát lũ lượt kéo tới thỉnh cầu Liên Sinh Hoạt Phật chữa trị, nhà của Liên Sinh Hoạt Phật không ngờ đã trở thành trạm xá của ma tự sát. Ma uống thuốc độc thì xin chữa nội tạng. Ma nhảy lầu thì xin chữa què chân tay. Ma treo cổ thì xin chữa họng. Ma đốt than tự sát thì xin chữa não. Ma nhảy cầu chết đuối thì xin chữa phổi…

(Sự việc linh ứng có thật này được viết trong cuốn văn tập Liên Sinh Hoạt Phật số 226 “Gõ cửa trái tim bạn”.)


Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org