Kim Cang Thời Luân Kalacakra

Giới thiệu pháp tướng Thời Luân Kim Cương


Trong vòng thời gian hóa hiện Ngũ Đại - Đất, nước, lửa, gió, không khí. Ở trung tâm là núi Tu Di, trên đỉnh núi Tu Di xuất hiện một bông hoa sen lớn, chính giữa hoa sen là vòng bánh xe nhật nguyệt, đứng trên vòng bánh xe là Thời Luân Kim Cương ôm Phật Mẫu.

Thời Luân Kim Cương có 4 mặt, 3 cổ, 6 vai, 12 cánh tay, 24 bàn tay, mỗi bàn tay đều cầm pháp khí, hai chân dẫm lên Đại Tự Tại Thiên và Thiên Mẫu.

Đầu ở giữa của Thời Luân Kim Cương có màu xanh lam, đầu bên phải màu đỏ, đầu phía sau lưng màu vàng, đầu bên trái màu trắng. Phật Mẫu trong trạng thái lõa thể. Trên mỗi khuôn mặt của Phật Phụ, Phật Mẫu đều có ba con mắt, cả hai ôm lấy nhau tạo thành tư thế đứng.

4 mặt của Thời Luân Kim Cương đại diện cho Thân, Khẩu, Ý và Sắc của Tánh Không Đại Lạc. 3 cổ: Cổ trái màu trắng, cổ phải màu đỏ, cổ ở giữa màu xanh lam. Búi tóc trên đỉnh đầu Phật Phụ có chày kim cương để trang điểm, phía dưới mặc váy da hổ, được trang trí thêm bởi những viên đá ngọc châu báu, dải ruy-băng làm tăng thêm sự trang nghiêm.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☸️ Công năng của biểu tượng Kalachakra Thời Luân Kim Cương:

1️⃣ Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó xem như có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện,

2️⃣ Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn động đất mà chết,

3️⃣ Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về nước mà chết,

4️⃣ Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về gió mà chết,

5️⃣ Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về lửa mà chết,

6️⃣ Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các nạn còn lại trong bát nạn mà chết,

7️⃣ Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các tinh linh làm hại,

8️⃣ Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các ma quỷ làm hại,

9️⃣ Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó các vong linh nhìn thấy sẽ được vãng sinh về cõi Tịnh Độ,

🔟 Nơi nào treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị các âm binh, cô hồn của các thế lực tà giáo, thế lực xấu làm hại.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

㊙️ Nguồn gốc vĩ đại của Thời Luân Kim Cương và khẩu quyết tu pháp thù thắng. (Khai thị quý báu của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương)

Thời Luân chính là Bánh Xe Thời Gian. Thời Luân Kim Cương trong Phật giáo Mật Tông là Bổn tôn của Vô Thượng Du Già Bộ Bất Nhị Tục, là pháp môn thậm thâm quảng đại và vô thượng thù thắng trong mọi Mật pháp.

🍀 Nguồn gốc lai lịch của Ngài là như sau:

Ngày xưa thời Nguyệt Hiền Quốc Vương của đất nước Shambhala, chúng ta gọi ngài là Pháp Vương, ngài đến Nam Ấn Độ nơi có một ngọn tháp được gọi tên là Cát Tường Mễ Tụ Tháp. Khi đó Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp ở núi Linh Sơn, ngài liền phân ra một thân đến Cát Tường Mễ Tụ Tháp, biến thành Chủ Tôn Thời Luân Kim Cương của Thời Luân Kim Cương Tục, truyền dạy pháp Thời Luân Kim Cương cho Nguyệt Hiền Pháp Vương, vì vậy Nguyệt Hiền Pháp Vương chính là người đã đem pháp Thời Luân Kim Cương về đất nước Shambhala. Thế là đại bộ phận vương quốc Shambhala đều tu trì pháp Thời Luân Kim Cương, đây chính là khởi đầu của nhân duyên này.

Căn Bản Thượng Sư Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn của Chân Phật Tông vào năm 2000, tại Hồng Kông, đã truyền dạy pháp Thời Luân Kim Cương lần đầu tiên. Ngay lần đầu tiên này đã làm chấn động trời đất, trở thành Pháp Vương người Hán đầu tiên trong lịch sử truyền thọ pháp Thời Luân Kim Cương.

Pháp Thời Luân Kim Cương được tôn sùng bởi cùng lúc 4 giáo phái lớn của Phật giáo Tây Tạng.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⚜️ Truyền thừa Thời Luân Kim Cương của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn:

1️⃣ Truyền thừa thứ nhất:

Ganchu Hoạt Phật --- Thubten Nyima --- Thubten Dali --- Thubten Dorje --- Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương.

(Giải thích thêm: Ganchu Erwa chính là một vị Phật tái sinh vĩ đại (Hoạt Phật) của Mông Cổ, Hoạt Phật vĩ đại nhất của Mông Cổ là ngài Jetsun Dampa, kế tiếp là ngài Ganchu Erwa và Janggya Rinpoche. Do vậy Thời Luân Kim Cương của chúng ta là truyền thừa của các vị Đại Hoạt Phật.)

2️⃣ Truyền thừa thứ hai:

Panchen Lama (Ban Thiền Lạt Ma) thứ 9 --- Sakya Chứng Không Thượng Sư --- Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương.

(Giải thích thêm: Sakya Chứng Không Thượng Sư ở Cây Ngọc trên biển Thanh Hải được ngài Panchen Lama thứ 9 truyền dạy pháp Thời Luân Kim Cương, sau đó ngài đã truyền dạy tiếp cho Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương. Do vậy truyền thừa thứ hai của Chân Phật Tông là từ ngài Panchen Lama thứ 9, chính là truyền thừa của một vị Hoạt Phật tối cao của Tây Tạng.)

3️⃣ Truyền thừa thứ ba:

Truyền thừa Bí mật trong Thiền định tịch tĩnh.

Khi Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương nhập vào "Thậm thâm tịch tĩnh Tam Ma Địa" đã có được truyền thừa này.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☸️ Ý nghĩa của Thời Luân:

Thời Luân được phân thành:

- Ngoại Thời Luân.

- Nội Thời Luân.

- Biệt Thời Luân.

Quá trình tu hành từ phàm phu đến Thánh giả, khẩu quyết trọng yếu là:

 • Bản thân là Nội Thời Luân.

 • Chư Tôn của vũ trụ là Ngoại Thời Luân.

 • Kéo Ngoại Thời Luân đến trên Thân - Tâm mình, đạt được trạng thái hợp nhất chính là tạo ra Biệt Thời Luân.

Do vậy Biệt Thời Luân chính là Thành Tựu, Ngoại Thời Luân chính là Tánh Không, Nội Thời Luân chính là Khí, Mạch, Minh Điểm.

Ta gọi Thời Luân, chính là Bánh Xe Thời Gian lớn. Thời gian giống như một bánh xe lớn xoay vòng, cứ thế luân chuyển quay vòng giữa sinh, lão, bệnh, tử, tất cả đều bị hủy hoại, chính là Thời Luân.

Không còn thời gian tồn tại, cũng chính là Hằng tại. Hằng của Vĩnh hằng, tồn tại vĩnh viễn, chính là mục đích cuối cùng của Thời Luân Kim Cương, chính là thành Phật, thành Bồ Tát, thành tựu Thanh Văn, thành tựu Duyên Giác, thành tựu A La Hán.

Mật giáo được phân chia thành rất rất nhiều pháp, ví dụ như Tứ Gia Hành, Thượng Sư Tương ứng, Bổn Tôn, Bảo Bình Khí, Chuyết Hỏa, Minh Điểm, Vô Lậu, Kim Cương pháp, Vô Thượng Mật, Đại Viên Mãn. Được phân chia thành các pháp theo thứ tự các tầng lớp, tất cả tổng hợp lại thành Thời Luân Kim Cương Vô Thượng Mật Bộ Đại Pháp.

☢️ Pháp Thời Luân Kim Cương vô cùng quan trọng, bởi vì pháp này có thể sinh ra tất cả, cũng có thể loại bỏ tất cả, bởi vì nó chính là vòng bánh xe thời gian. Thời gian có Quá khứ, Hiện tại, và Tương lai. Vị Bổn Tôn chuyển hóa thời gian chính là Phật Thời Luân Kim Cương, Ngài cũng chính là đại diện cho thời gian.

☢️ Thời Luân Kim Cương tượng trưng cho Thành, Trụ, Hoại, Không, cũng chính là tượng trưng cho vòng thời gian, chuyển dời tất cả, đem tất cả mọi phiền não, nghiệp chướng đều loại bỏ sạch sẽ, bạn có thể đến được Phật quốc tịnh độ, thậm chí thành Phật. Cũng chính bởi vì vòng bánh xe thời gian xoay chuyển, nó sẽ phá hủy tất cả phiền não và chướng ngại, đạt tới cảnh giới hư không, kết quả cuối cùng là thành Phật. Đây chính là ý nghĩa gốc của Phật Thời Luân Kim Cương.

Phật thuyết: "Bất tự sinh, bất tha sinh, bất cộng sinh, bởi vì có nhân mà sinh ra, dựa vào cái nhân này mà sinh ra." Phật Thời Luân Kim Cương nói điều này có ý nghĩa rằng, Phật Thời Luân Kim Cương là Phật Thích Ca Mâu Ni hóa thân mà thành. Ngài dạy rằng tất cả mọi thứ của chúng sinh đều sẽ trở thành quá khứ hết, mọi thứ đều là vô thường, không có cái gì được gọi là không thay đổi, đều sẽ biến mất hết. Ngoài ra, tất cả các sinh vật, bao gồm sinh vật hữu tình và vô tình, tất cả đều không có tự tánh, không có pháp của chính mình.

Tánh là bản tánh khác biệt của giới tính, tất cả đều không có tự tánh. Dưới sự quay vòng của thời gian, tất cả đều tiêu biến, tất cả hữu hình và vô hình, đều không có tự tánh. Đây chính là Vô Ngã. Mọi pháp vô ngã, không có một cá tính nào tồn tại cả. Cái cuối cùng còn lại chính là Niết bàn tịch tĩnh, là Chí lạc. Nếu bạn hiểu được ba pháp ấn này, bạn sẽ khế hợp với Phật.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☸️ Chú ngữ Thời Luân Kim Cương có 10 âm:

Om, Ha, Ka-Ma-La, Va-Ra-Ya, So Ha.

10 âm này cũng là ý nghĩa gốc của Ngài, tượng trưng cho: Thọ, tâm, vật, sự nghiệp, sinh, thần biến, thắng giải, nguyện, trí huệ, tự tại. Vừa hay đủ 10 âm, vì vậy còn gọi là Thập Luân Kim Cương, Thời Luân Kim Cương.

Tất cả mọi thứ của vũ trụ được gọi là Ngoại Thời Luân. Tất cả mọi thứ trên cơ thể con người gọi là Nội Thời Luân, kết hợp lại với nhau, tạo thành Biệt Thời Luân. Nếu bạn có thể vận dụng thời luân thân thể của mình cùng với thời luân ở giữa vũ trụ phối hợp lại, sẽ tạo thành một cảnh giới của Thời Luân Kim Cương.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☸️ 7 quán đảnh Thời Luân Kim Cương:

 • Quán đảnh sinh ra: Tượng trưng cho sự khởi đầu mới của thọ mệnh.

 • Quán đảnh bình: Tượng trưng cho thanh tịnh thân, ngũ đại chuyển hóa thành ngũ Phật Mẫu.

 • Quán đảnh mũ: Tượng trưng cho tóc trên đỉnh đầu lúc mới sinh ra, cũng chính là ngũ uẩn chuyển hóa thành ngũ Phật, tương lai bạn sẽ thành Phật.

 • Quán đảnh băng giấy màu: Tượng trưng cho sự trang nghiêm, tịnh hóa khí của hành giả.

 • Chuông kim cương: Tượng trưng cho những gì nói ra từ miệng đều là thanh tịnh. Quán đảnh chuông chày thuộc về Phật tâm Phật ngữ, tịnh hóa song mạch.

 • Chày kim cương: Tượng trưng cho sự vĩnh viễn bất hoại, đạo tâm của bạn vô cùng kiên cố.

 • Quán đảnh tên: Tượng trưng cho một danh hiệu kim cương, sau này bạn sẽ thành tựu Thời Luân Kim Cương.

 • Quán đảnh như ý: Tượng trưng cho tiêu trừ mọi tai nạn.

 • Quán đảnh cho phép: Cho phép tu pháp Thời Luân.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☸️ Những lợi ích thù thắng của pháp Thời Luân Kim Cương:

1️⃣ Có được quán đảnh pháp Thời Luân Kim Cương rồi, ai có thể giữ giới và tu trì tốt, có thể thành Phật trong bảy kiếp.

2️⃣ Có được quán đảnh pháp Thời Luân Kim Cương, lại trì chú, tu pháp, có thể tránh được tất cả mọi tai nạn.

3️⃣ Tu pháp Thời Luân Kim Cương và trì chú, tương lai sẽ không tái sinh vào tam ác đạo.

👉 Nhận quán đảnh pháp Thời Luân Kim Cương, bảy kiếp có thể thành Phật, tu tập pháp này có thể tránh được tất cả các tai nạn do binh đao chiến trận, có được hòa bình, mưa thuận gió hòa, ngũ cốc dồi dào, quốc thái dân an, vãng sinh đến tịnh thổ của Bổn Tôn là vương quốc Shambhala.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☸️ Cảnh tượng của Thời Luân tịnh độ như thế nào? Liên Sinh Hoạt Phật từng nhắc đến Viên Thông Quốc dưới mặt đất, trên thực tế đó chính là Tịnh độ Shambhala.

Liên Sinh Hoạt Phật đã mô tả:

"Thế giới này không giống như Cực Lạc Thế giới, cũng không giống Thiên giới, lại càng không giống với cõi người. Mà là vương quốc duy nhất không còn ưu phiền, không biết đến cái chết, cũng rất hiếm sự sinh ra, không thiện không ác, cho đến ngày trời đất đều bị hủy diệt thì nó mới bị hủy diệt, có thể nói là nơi đây sống thọ cùng trời đất.

Ở đây, tôi nói trước, nếu có người nguyện sinh ra ở đất nước này, người đó cần thường xuyên niệm tụng, Nam Mô Đại Tự Tại Địa Để Hỏa Diễm Phật, tự khắc sẽ được vãng sinh đến Viên Thông Quốc dưới mặt đất, thành tựu của thế giới này cũng vô cùng bất khả tư nghì. Con người ở đất nước này thân cao hơn trượng, ai nấy trên đầu đều có ánh sáng, có thể bay, vĩnh viễn được thanh tịnh. Mặt đất trải đầy hoa sen. Có những mái nhà tranh tự nhiên xinh đẹp, không có bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày đêm ánh sáng vô tận, không còn sinh lão bệnh tử, không còn đói khát, ai nấy đều là Thánh nhân. Trong thập pháp giới chỉ có thể xuất đến cõi giới loài người, giúp đỡ con người hiện tại tu đạo, nhưng không lưu lại tên, không ai có thể biết được con người của Viên Thông Quốc dưới mặt đất này."

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☸️ Ngày 13 tháng 12 năm 2015, tại Hồng Kông, khi Liên Sinh Hoạt Phật truyền thọ Bạch Liên Hoa Vương Bổn tôn pháp đã hé lộ bí mật về đất nước Shambhala rốt cuộc là ở đâu. Hóa ra tịnh độ Shangri-La chính là núi Đảng Hạng của Đại Bạch Cao Quốc dưới vương triều Tây Hạ.

Diệu Cát Tường hóa thân thành Nguyệt Hiền Quốc Vương đầu tiên của nước Shambhala, vị quốc vương thứ hai chính là Bạch Liên Hoa Vương mà đã được viết trong Vô Cấu Quang Minh Luận… Và Bạch Liên Hoa Vương chính là Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử, cũng tức là Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn.

Pháp Thời Luân Kim Cương là Phật pháp được truyền bá rộng rãi trong tịnh độ của đất nước Shambhala. Có người nói bản thân Thời Luân Kim Cương là Ấn Độ giáo, là vị thần của tôn giáo Bà La Môn. Sai rồi! Vì sao vậy?

Hãy nhìn vào chân của Thời Luân Kim Cương, chân của ngài dẫm lên Đại Tự Tại Thiên và Thiên Hậu, chính là thần Shiva và phối ngẫu của thần Shiva. Điều này thể hiện rằng, Thời Luân Kim Cương siêu việt hơn tất cả các vị thần của Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo. Hơn nữa bản thân pháp Thời Luân Kim Cương là đích thân Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại. Do vậy, Thời Luân Kim Cương Tục là Mật pháp do Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân truyền.

Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã truyền lại rất nhiều Mật pháp, chỉ là khi đó ở đất nước Shambhala đã hoằng dương pháp này. Còn nếu không hoằng dương thì sau này cũng sẽ từ từ hoằng dương thôi.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

☸️ Các pháp tu liên quan đến Thời Luân Kim Cương mà Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn Pháp Vương của Chân Phật Tông đã truyền thụ nhiều năm qua gồm có:

 • Thời Luân Kim Cương bảy đại pháp

 • Thời Luân Kim Cương chân thực quyết pháp

 • Thời Luân Kim Cương thiền định cửu thứ đệ pháp

 • Thời Luân Kim Cương bản nghĩa pháp

 • Thời Luân Kim Cương thuẫn bài phòng hộ pháp

 • Thời Luân Kim Cương nhật nguyệt luân pháp

 • Thời Luân Kim Cương liên bất cộng đại pháp

 • Thời Luân Kim Cương giới luật.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🚩 Nếu chưa được quán đảnh pháp, vui lòng không thực hành để tránh chịu nghiệp nặng và các hệ quả không đáng có.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💖 Hãy khởi Bồ đề tâm, share bài để chia sẻ và tích tập phước lực cho bản thân nhé. Quý vị có thể sẽ cứu giúp được ai đó theo cách mà mình không ngờ tới!

🙏 Chư Phật, Bồ tát, Hộ pháp, Phúc thần sẽ đến gia trì và luôn ở cạnh quý vị!

Om Guru Lian Sheng Siddhi Hum!

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🧙‍♂ Liên Hoa Mật Trì kính!

Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org