Vajra Kilaya Kim Cang Phổ Ba

Giới thiệu pháp tướng Phổ Ba Kim Cang


Phổ Ba Kim Cang thân màu xanh đen, ba đầu, ba mắt, sáu cánh tay, bốn chân, hai cánh. Khuôn mặt chính màu xanh lam, đại diện cho Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng chính là Kim Cang Thủ Bồ Tát, đại diện cho Ý của chư Phật.

Mặt bên phải màu trắng, đại diện cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cũng chính là Đại Uy Đức Kim Cang, đại diện cho Thân của chư Phật.

Mặt bên trái màu đỏ, đại diện cho A Di Đà Phật (Quan Thế Âm Bồ Tát), cũng chính là Mã Đầu Minh Vương, đại diện cho Ngữ của chư Phật.

Phổ Ba Kim Cang hai tay trước ngực cầm cọc kim cang (dao phurba), cánh tay phải thứ nhất cầm chày kim cang chín chấu, cánh tay phải thứ hai cầm chày kim cang năm chấu, cánh tay trái thứ nhất cầm ngọn lửa, cánh tay trái thứ hai cầm thiên trượng chĩa ba. Sau lưng có đôi cánh, hai chân bên phải dẫm lên lưng của hai ma nam, hai chân trái dẫm lên ngực của hai ma nữ.

Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn khai thị về lai lịch vĩ đại của Phổ Ba Kim Cang và khẩu quyết tu pháp

Phổ Ba Kim Cang (Kili Kilaya), tiếng Trung gọi là Phổ Ba Kim Cang, tiếng Tạng gọi là Dorje Phurpa, là tướng phẫn nộ của Kim Cang Tát Đỏa, còn gọi là Karma Heruka.

Phổ Ba có ý nghĩa là chày, chày trong chày kim cang, cũng giống như một cái cọc kim cang. Ý nghĩa của Phổ Ba chính là cọc kim cang, Ngài có đầu, có thân, có tay, có chân, có đôi cánh, đều có cả, uy thần của Ngài rất lớn.

Hình tượng của Ngài rất đặc biệt, Ngài có ba khuôn mặt, có cánh, cọc kim cang bình thường cũng chính là Phổ Ba Kim Cang. Ngoài ra cọc kim cang này có ba mặt màu trắng, đỏ, lam. Ý nghĩa của Phổ Ba chính là cọc kim cang, kim cang tức là Kim Cang Thần.

Phổ Ba Kim Cang (Kili Kilaya) có ba thân, có Đại Uy Đức Kim Cang, Mã Đầu Minh Vương, Kim Cang Thủ Bồ Tát, đại diện cho ba vị phẫn nộ.

Phổ Ba Kim Cang là hóa hiện do thề nguyện của Phổ Hiền Vương Như Lai, là tổng tập hóa hiện từ thề nguyện của tất cả chư Phật Bồ Tát.

Trong bốn giáo phái, Phổ Ba Kim Cang đều rất được coi trọng, đều có nguồn gốc của pháp Phổ Ba, trong đó chủ yếu nhất chính là phái Nyingma, chính là Hồng giáo Cựu dịch, họ coi trọng Phổ Ba Kim Cang nhất.

Phổ Ba Kim Cang có sức mạnh uy thần rất lớn, bản thân ngài vốn là Đại Lực Quỷ của Thi Đà Lâm [rừng vứt xác], rất có oai lực, Ngài chính là vua của Thi Đà Lâm, chính là vua của mộ phần, Ngài đã làm rất nhiều việc bất thiện. Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đã gặp Đại Lực Quỷ, hàng phục Ngài, hơn nữa còn đi vào trong thân thể của Đại Lực Quỷ, tức là đi vào trong tâm của Đại Lực Quỷ, chuyển hóa thành Phổ Ba Kim Cang, khiến Ngài trở thành thần Hộ Pháp của Phật giáo. Ngài có thần túc thông, có thể bay, bởi vì Ngài có đôi cánh.

Vì thế, trong thần biến của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ cũng có một biến thân thuộc về Phổ Ba Kim Cang, Ngài cũng có cánh. Cho nên hình tượng của Phổ Ba Kim Cang là biến thân của Liên Hoa Sinh Đại Sĩ. Về sau, Phổ Ba Kim Cang lại gặp được giáo chủ của Mật giáo là Kim Cang Tát Đỏa, Kim Cang Tát Đỏa thấy tình hình như vậy, Ngài liền biến thân của Ngài giống y hệt, cũng có cánh, cũng có ba đầu sáu tay, là hóa thân của Kim Cang Tát Đỏa. Kim Cang Tát Đỏa đã xuống để hàng phục Đại Lực Quỷ Vương Phổ Ba Kim Cang, sau khi hàng phục xong rồi thì chuyển hóa thành thần Hộ Pháp của Mật giáo. Vì thế bên trong Phổ Ba Kim Cang có sức mạnh của Kim Cang Tát Đỏa và sức mạnh của bản thân Đại Lực Quỷ Vương.

Trong truyền kì về Liên Hoa Sinh Đại Sĩ có nhắc đến Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đưa Minh Phi Yeshe Tsogyal rời khỏi Tây Tạng, khi sắp đến một đỉnh núi ở Nepal, ở nơi đó, Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đã hiển hóa mandala của 13 vị Phổ Ba Kim Cang. Có 13 mandala Phổ Ba Kim Cang không giống nhau, bao gồm Phổ Ba Kim Cang do chính bản thân Ngài hiển hóa thành. Cho nên chúng ta gọi Phổ Ba Kim Cang do Liên Hoa Sinh Đại Sĩ hiển hóa ra là Guru Kili Kilaya, cũng chính là tướng của Phổ Ba Kim Cang mà bản thân Liên Hoa Sinh Đại Sĩ biến thân ra, Ngài có 13 đàn thành, 13 tư thế khác nhau, có những hình tượng khác nhau hiển hiện ra.

Vị này được gọi là “Tổng tập của tất cả Như Lai, Bồ Tát và tất cả sự nghiệp, chính là Phổ Ba Kim Cang”, uy lực của Ngài vô cùng, bởi vì ba khuôn mặt của ngài mỗi khuôn mặt lại đại diện cho một vị Kim Cang Thần.

Ý nghĩa của tổng tập chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chúng ta gọi ngài là vị Bồ Tát có trí huệ nhất, Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát từ bi nhất, Kim Cang Thủ Bồ Tát là vị Bồ Tát có pháp lực nhất. Pháp lực, từ bi và trí huệ, ba vị Bồ Tát kết hợp lại biến hóa thành Phổ Ba Kim Cang.

Sự hóa hiện này, Phổ Ba Kim Cang có uy lực là điều phục Ma Vương làm đảo loạn chúng sinh trong tam giới, ra mệnh lệnh cho hắn, hàng phục hắn, có thể khiến chúng sinh trong tam giới được yên vui. Ngài có thể vượt qua tất cả chướng ngại, phá trừ mọi bám chấp, có thể che chặn tất cả quỷ thần, phi nhân, ma chướng, ác chú và tiêu trừ tất cả nghiệp chướng của chúng sinh.

Phổ Ba Kim Cang là Đại Lực Quỷ Vương, Ngài hàng phục tất cả ác quỷ, tất cả ma quỷ bất hảo, tất cả oan thân trái chủ không thể lại gần, cầu gì được nấy. Phổ Ba Kim Cang có thể nói là bộ pháp Kim Cang số một. Ở vùng Tây Tạng có rất nhiều người ngay khi bắt đầu đã học tập pháp Phổ Ba Kim Cang, bởi vì ngài là vị Kim Cang Minh Vương có uy lực trong số các vị Hộ Pháp Thần, cũng là vị Kim Cang Thần dễ tương ứng nhất, một vị Đại Hộ Pháp.

Nếu bạn đã nhận quán đảnh Phổ Ba Kim Cang rồi, bạn tương ứng với Ngài rồi, tất cả yêu ma quỷ quái, tất cả mọi điều ác đều được tiêu trừ hết.

Chỉ cần bạn đã nhận quán đảnh Phổ Ba Kim Cang thì bên trong đã bao gồm quán đảnh Đại Uy Đức Kim Cang rồi, Đại Uy Đức Kim Cang còn gọi là Hàng Ma Diêm Tôn. Diêm La Vương cũng chẳng có cách nào chế ngự được bạn, chỉ cần bạn tương ứng với vị Hộ Pháp này, Diêm La Vương sẽ đối với bạn rất cung kính, bạn sẽ không phải vào địa ngục và không ở trong lục đạo luân hồi.

Kim Cang Thủ Bồ Tát là vị chuyên trị bùa chú giáng đầu. Cho nên, bạn niệm chú Phổ Ba Kim Cang, bạn bị bỏ bùa ngải, chỉ cần Phổ Ba Kim Cang đến thì bùa ngải sẽ đều được giải trừ hết.

Đặc điểm của Mã Đầu Minh Vương là vô cùng nhanh, Mã Đầu Minh Vương tượng trưng cho sức ngựa, mã lực của ngài rất mạnh.

Phổ Ba Kim Cang chủ yếu là hàng phục, bởi vì trong Ngài có pháp lực của Kim Cang Tát Đỏa, cho nên Ngài có thể làm tiêu tai, tăng ích, kính ái, hàng phục, cũng có thể tiếp dẫn các linh hồn vãng sinh Phật quốc thanh tịnh, cũng có thể chữa khỏi bệnh tật của chúng sinh. Ngài có sức mạnh lớn như vậy.

Phổ Ba Kim Cang có sức mạnh như vậy là cực kì vĩ đại, Ngài chủ yếu là hàng phục, mọi người nghĩ thử xem, chỉ cần hàng phục được đen thì trắng sẽ xuất hiện, ánh sáng sẽ xuất hiện. Một khi ánh sáng xuất hiện thì tự nhiên có duyên phận, duyên phận tốt lành sẽ đến, sẽ có quý nhân, sẽ có phúc phần, sẽ có thể gia tăng tư lương, gia tăng trí huệ, tiêu diệt tai nạn, hàng phục mọi điều không tốt, tất cả đều hàng phục hết, uy lực của Phổ Ba Kim Cang chính là như vậy.

Ngày xưa, tôi (Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn) từng đến chỗ của Thượng sư Thubten Dhargye, lần đầu tiên gặp mặt, ngài đưa cho tôi một cái chày kim cang một chấu có ba mặt, chính là Phổ Ba Kim Cang.

Thủ ấn của pháp Phổ Ba Kim Cang chính là cọc Phổ Ba Kim Cang. Khi kết thủ ấn chĩa vào bạn thì sẽ hàng phục suy nghĩ tán loạn của bạn. Khi kết thủ ấn chĩa ra bên ngoài thì hàng phục tất cả phiền não và tất cả chướng ngại. Khi bạn kết thủ ấn và xoa hai ngón giữa vào nhau ba lần thì Phổ Ba Kim Cang sẽ hạ giáng. Mỗi khi bạn tu pháp, làm cúng dường, ngài nhất định sẽ đến nhận cúng dường của bạn.

Nguồn: Chân Phật Tông

Nguồn biên dịch: chanphat.org